Navrhujeme a vyrábíme také pevnostní ozubení a ozubení se sníženou hlučnostní chodu

OZUBENÍ SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ CHODU ( EHCR)

Ozubení EHCR má normalizovaný základní profil. Je navrženo tak, aby spolu v čelní rovině byly v kontaktu trvale alespoň dva páry zubů. Díky tomu jsou rázy a kolísání tuhosti záběru menší. Hlučnost ozubení EHCR je proto nižší, než hlučnost dosud běžně používaných ozubení.

Součinetelé trvání záběru: Eps. alfa = (2-2,15) Eps. beta je větší než 2


PEVNOSTNÍ OZUBENÍ (ELCR)

Pevnostní ozubení ELCR má normalizovaný základní profil. Je navrženo tak, aby pro definované zástavbové rozměry byla mohutnost zubů maximální. Toho je dosaženo, jestliže je v čelní rovině v kontaktu trvale jeden pár zubů. Tento typ ozubení je vhodný pro malé a střední obvodové rychlosti. Únosnost ozubení ELCR je vyšší, než únosnost dosud běžně používaných ozubení.

Součinitelé trvání záběru : Eps. alfa = (1-1,1) Eps. beta je větší než 1

Největší předností ozubení ELCR je schopnost přenášet vysoké zatížení při malých zástavbových rozměrech.

Ozubení ELCR je výhodné použít zejména při rekonstrukci strojních zařízení, kdy je vaším cílem zvýšit výkon. Při již daných vnějších zástavbových rozměrech ozubených převodů lze pomocí ozubení ELCR zvýšit jejich zatížitelnost.


Protože má ozubení EHCR a ELCR normalizovaný základní profil, nepotřebujeme při jejich výrobě drahé speciální nástroje, jako je tomu u jiných nestandardních ozubení typu HCR nebo LCR. I kusové série zvládneme vyrobit rentabilně.

Nabízíme Vám spolupráci při vývoji a výrobě ozubených převodů ve vašich aplikacích.


Soukolí s ozubením ELCR ( na fotografii nahoře):

Normalizovaný základní profil, m=5, z1=14, z2= 14, x1=(+0,3), x2=(+0,3) , beta=30st., pracovní řířka ozubení b= 34 mm, kontrolní rozměr přes 3 zuby = 39,4+/- 0,05mm, průměr hlavové kružnice obou kol = 92,6+/-0,2mm, součinitelé trvání záběru: Eps. alfa= 1,02, Eps. beta= 1,08

Soukolí s ozubením EHCR ( na fotografii dole):

Normalizovaný základní profil, m=2, z1=40, z2=40, x1= (-0,95),x2=(-0,95), beta=30st., pracovní šířka ozubení b= 27mm, kontrolní rozměr přes 7 zubů= 38,76+/-0,05mm, průměr hlavové kružnice obou kol=92,3+/-0,1mm, součinitelé trvání záběru: Eps.alfa= 2,11, Eps.beta=2,15.