Společnost ELITEX OK s.r.o. zahájila realizaci projektu s názvem Podnikové vzdělávání zaměstnanců ELITEX OK s.r.o. 3 s registračním číslem CZ.03.01.03/00/23_047/0002799. Projekt cílí na zvýšení odborné úrovně zaměstnanců společnosti pomocí vzdělávacích kurzů, které proběhnou v období od 1. března 2024 do 28. února 2026. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

 

 

 

       

ELITEX OK s.r.o.

Vyrábíme široký sortiment ozubených kol a pastorků s přímým, šikmým a kuželovým přímým ozubením.

 Další oblastí je výroba řetězových kol, ozubených hřebenů a tyčí, evolventího drážkování, šneků, šnekových kol a ozubených řemenic.

Samostatnou částí výrobního programu je výroba násuvných převodovek a řetězových spojek.