ELITEX OK s.r.o.

Společnost ELITEX OK s.r.o. od 1. 2. 2017 zahájila realizaci projektu s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004335 a názvem Podnikové vzdělávání zaměstnanců ELITEX OK s.r.o. Hlavním cílem projektu je prostřednictví podnikového vzdělávání posílit znalosti zaměstnanců společnosti. Projekt obsahuje komplexní soubor vzdělávacích aktivit pro jednotlivé zaměstnance společnosti, jež povedou k vyšší adaptabilitě zaměstnanců, zvýšení jejich odborné kvalifikace a tím posílení pozice společnosti na trhu. Projekt bude zahrnovat kurzy jako např.: měkké a manažerské dovednosti, obecné IT dovednosti, účetní a ekonomické kurzy a právní kurzy a další. V projektu bude proškoleno celkem 39 zaměstnanců, kteří si prohloubí odborné znalosti a následně využijí získané poznatky ve své denní praxi. Projekt je financován Evropskou unií přes Operační program Zaměstnanost.