ELITEX OK s.r.o.

 

Naše společnost ELITEX OK s. r. o. úspěšně zahájila realizaci projektu s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011991 a názvem Podnikové vzdělávání zaměstnanců ELITEX OK s. r. o. 2. Cílem tohoto projektu je zvýšení produktivity firmy ELITEX OK s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců. V rámci projektu jsou pořádány kurzy měkkých a manažerských dovedností, technické a jiné odborné vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.