ELITEX OK s.r.o.

 

Naše společnost ELITEX OK s. r. o. úspěšně zahájila realizaci projektu s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011991 a názvem Podnikové vzdělávání zaměstnanců ELITEX OK s. r. o. 2. Cílem tohoto projektu je zvýšení produktivity firmy ELITEX OK s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců. V rámci projektu jsou pořádány kurzy měkkých a manažerských dovedností, technické a jiné odborné vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.

 

ELITEX OK s.r.o. - Energetické úspory na výměnu strojů - dodávka techniky  

registrační číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026431

 

 

Firma Elitex OK s.r.o. realizuje opatření směřující ke snížení spotřeby energie. V rámci projektu jsme v roce 2021 realizovali po výběrovém řízení zadávaném v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nákup stroje HAAS VF-2SSYT. V rámci projektu došlo k ekologické likvidaci technologie: Souřadnicová vrtačka KOVOSVIT VXR 50 NCA, Univerzální frézka TOS Olomouc, Vodorovná drážkovací frézka VEB Wema Auerbach.