Laserové značení

Nabízíme služby v oblasti značení - pro popis Vámi dodaných součástek , či polotovarů, které hodláte opatřit nápisem ( číslice, písmena, QR kódy , ornamenty).

Velikost značícího pole 180x180 mm.

Laserový přístroj je vybaven rotační osou  pro průměr 125mm